Rapid Deployment Enterprise Miami Servers

Xeon E3-1246v3 - Miami
 • 16 GB RAM
 • 4 c / 8 t-3.5GHz / 3.9GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E3-1270v2 - Miami
 • 16 GB RAM
 • 4 c / 8 t-3.5GHz / 3.9GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E3-1270v3 - Miami
 • 16 GB RAM
 • 4 c / 8 t-3.5GHz / 3.9GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E3-1275v5 - Miami
 • 16 GB RAM
 • 4 c / 8 t-3.6GHz / 4GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E-2146G - Miami
 • 16 GB RAM
 • 6 c / 12 t-3.5GHz / 4.5GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E-2174G - Miami
 • 16 GB RAM
 • 4 c / 8 t-3.8GHz / 4.7GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon E-2176G - Miami
 • 16 GB RAM
 • 6 c / 12 t-3.7GHz / 4.7GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth
Xeon Bronze 3104 - Miami
 • 16 GB RAM
 • 12 c / 24 t-1.7GHz / GHz CPU
 • 480 SSD or 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Unmetered Bandwidth